Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Værkmestergade

Offentliggjort 12/02-08 af makr (version: 2.10) i Forside, Infrastruktur
Værkmestergade har ført en omtumlet tilværelse igennem nogen år, men er nu ved at blive realiseret.
Den kommende Værkmestergades rampe, set fra Ringgadebroen medio maj 2007
Den kommende Værkmestergades rampe, set fra Ringgadebroen medio maj 2007
Foto: makr
Tanken om en by-hovedvej gennem baneterrænet er gammel, men ideen blev fasttømret i forbindelse med salget af grunden til det kommende Bruuns Galleri.
I den forbindelse blev der sidst i december 2002 indgået en aftale om at parkeringsanlægget skulle trafikbetjenes af en ny vej mellem Spanien og Ringgaden.

Kort efter Galleriets åbning blev første halvdel af vejen etableret, en kortere strækning mellem parkeringsanlægget og Frederiksbro. Strækningen var ensrettet mod Galleriet, og der var venstresving forbudt på broen. Samtidig var vejen lidt svær at finde og meget stejl.
Disse faktorer medvirkede ikke just til vejens succes, og anlægget fik næsten karakter af en Århushistorie.

Man diskuterede herefter hvordan vejen skulle tilsluttes til Ringgaden. Enkelte politikere advokerede for en stolpevej over banelegemet, og en tilslutning til Søren Frichsvej.
Enden på diskussionen blev dog at vejen skulle holde sig på sydsiden af banen, og følge denne frem til Ringgadebroen. Vejen flettes her sammen med Ankersgade og ender i et lysreguleret kryds med Ringgaden.

Arbejdet på Ringgadebroen blev påbegyndt i september 2006, og ventes afsluttet med udgangen af august 2007.
Anlægget omfatter en forlængelse af vejen fra Frederiks Bro og til Ankersgade, fletteanlæg ved Ankersgade samt kapacitetsforøgelse af krydset på Ringgadebroen.
Sidstnævnte vejarbejde har betydet store køer over Ringgadebroen i 2007.

Den midlertidige rampe fra Frederiks Bro til Værkmestergade måtte nedtages i løbet af 2006, dvs lang tid før tilslutningen til Ringgadebroen er klar. Dette skyldes at ramperne som broen var lavet af, skulle genanvendes til broerne over Århus Å, som etableres i forbindelse med frilægningen af denne. Ramperne anvendes til broen over Grønnegade samt broerne ved Busgadegennembruddet.

Værkmestergades fremtid er stadig til debat. Ideen om en forlængelse af vejen til Åhavevej er stadig på tegnebrættet. En sådan forlængelse vil kunne aflaste Marselis Boulevard og Ringgadens sydligste stykke. Når letbanens sydlige spor er anlagt via Ingerslevs Boulevard og Skanderborgvej, så vil Odderbanens spor mellem Århus H og Gunnar Clausensvej kunne nedlægges. Dette vil kunne levne plads i banetraceet til endnu en forlængelse af Værkmestergade således at vejen kan tilsluttes Christian Xs vej ved rampeanlægget under Skanderborgvej. Dette vil give en effektiv forbindelse til Ringgadebroen sydfra, og vil kunne reducere trafikken gennem Skanderborgvej og Harald Jensens Plads.