Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Sportscampus Århus

Offentliggjort 03/12-07 af makr (version: 1.26) i Forside, Århus
Århus Elites planer for stadionområdet
Århus Elites planer for stadionområdet
Foto: Århus Elite, via Sportscampus
Århus Elite (som bl.a. står bag AGF) har store planer for området omkring Atletion.
Planerne involverer dels en række nye bygninger til nye aktiviteter i området, dels en udendørs eventplads med plads til op mod 80.000 mennesker.
Pladsen skal etableres i ridebanens inderring, hvor man ligeledes påtænker at etablere parkering og en multihal, der graves ned under ridebanen.
Folkene bag ridebanen er med på ideen fordi de anser planerne som en måde at sikre ridebanens bynære placering udover tidsrammen i den lejekontrakt de har pt (som udløber i 2030).

Planerne udgøres af (numrene henviser til kortet):
 1. Sundheds og wellnesscenter
 2. Sportshotel og Idrætscollege
 3. Ny sportshal med 200 meter rundbane
 4. Skøjtehal
 5. Nedgravet multihal
 6. Parkering
 7. Kontorbygninger
 8. Idrættens Hus
 9. Ny indgang til Tivoli. Marselisborghallen ombygges til underholdningsformål
 10. Aktivitetsplads
 11. Eventplads
 12. Idrætsgade
Området syd for stadion trænger til noget fortætning og en bedre udnyttelse af de mange bynære arealer.
Især ideen om en stor bynær eventplads forekommer god. Området har de faciliteter der skal til for at arrangere store udendørs koncerter, og byen har ikke en overflod af andre tilbud til arrangørerne. Derimod virker ideen om en nedgravet multihal som en overspringshandling.

I november 2007 kom COWI med en rapport om de trafikale konsekvenser af en multi-hal i Århus.
Heraf fremgår det at Godsbanearealet, samlet set, vil have de bedste trafikale forhold.
En multihal gravet ind i travbanen beskrives derimod som urealistisk set i forhold til muligheden for at kunne køre sætte vogne direkte ind på hal-gulvet (som jo vil ligge 70+ meter under jord-niveau).

Selvom planen om en multihal i Stadion-området dermed ser ud til at være taget af bordet, så rummer rapporten gode trafikale anbefalinger, der kan bruges såfremt den store event-plads etableres. Anbefalingerne indbefatter flere ændringer i veje og trafik-signalering, samt en indretning af shuttle-bus terminal ved Havreballe Skovvej.
Model af Sportcampus Århus
Model af Sportcampus Århus
Foto: schmidt hammer lassen, via Århus Elite