Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Omdannelse af Amtssygehuset

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.6) i Forside, Byplanlægning
Amtssygehusets bygninger i Århus hører til blandt de ældste sygehusbygninger i området.
Sygehuset huser stadig en række hospitalsaktiviteter, men som de øvrige sygehuse er det mening at disse skal ophøre over de næste 10-15 år, efterhånden som aktiviteterne flytter ud i det nye storsygehus ved Skejby.

Buddene på en ny anvndelse af området har været mange, men der er fortsat ikke truffet nogen endelig afgørelse. På listen har fx været ældreboliger, almindelige boliger og uddannelse.