Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Ombygning af Vesterbro Torv

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 1.12) i Forside, Infrastruktur
Århus Kommunes trafikplan, Veje til Fremtiden 2020, indeholder en ombygning af Vesterbro Torv.
Den planlagte omlægning af Vesterbro Torv
Den planlagte omlægning af Vesterbro Torv
Foto: Århus Kommune, via Trafikplan

Ombygningen sker som led i en trafikdæmpning af Langelandsgade, en trafikdæmpning der har til formål at flytte mere trafik til Ringgaden.
Som en del af ombygningen flyttes biltrafikken til sydsiden, mens nordsiden reserveres til busser. Hjortensgade ensrettes mod torvet, og der anlægges cykelstier i begge sider.
Ombygningen skal ske omkring 2015, men allerede nu tales der om torvet, idet parkeringsanlægget på torvet går tilbage til Kommunen indenfor kort tid. Arealet blev, i lighed med andre af byens torve, for 50 år siden udlejet til brug for parkeringsanlæg, men lejeaftalen udløber nu.
Kommunen har udbedt sig ideer til torvenes fremtidige anvendelse og det er planen der der skal udarbejdes et projekt i løbet af året.