Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Nyt havnespor

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.18) i Forside, Infrastruktur
Det nuværende havnespor
Det nuværende havnespor
Foto: Århus Kommune, via GIS
Østhavnen i Århus er i dag baneforsynet via et spor der ligger mellem Havnehuset og Filmbyen. Sporet har en meget lille drejningsradius, og det betyder at sporet ikke kan anvendes af alt det materiel som ellers indgår i godstransporten i Europa.
Det snævre spor betyder at godsvognene må rangeres om, og flyttes ud på havnen med rangerlokomotiver. Samtidig betyder sporet at afviklingen af trafikken medfører unødigt meget støj.
Det er derfor planlagt at etablere et nyt havnespor.

I 1999 præsenterede Infrastrukturudvalget, nedsat af Trafikministeriet, Århus Amt og Århus Kommune, en række forslag til handlingsplan. Et af disse var at igangsætte arbejdet med et nyt havnespor til Århus Havn.
Forslaget havde sin baggrund i den nuværende utidssvarende løsning, sammenholdt med den forventede stigning i godstrafikken til og fra havnen.
Stigningen er i mellemtiden blevet realiseret. Både pga den øgede containertrafik fra søen, men også fordi Raillion har flyttet sin godsbetjening ud på Østhavnen.

Kommende løsning:
Lokalplanen foreskriver en løsning, hvor der etableres en ny bro over Spanien syd for den eksisterende. Sporet føres herefter på en bro eller dæmning over Midtkraftarealet, for så at ende i gadeniveau ud for Jægergårdsgades krydsning af Sydhavnsgade.

Sporet krydser herefter over til østsiden af Sydhavnsgade inden Marselis Boulevards udmunding i Sydhavnsgade. Dermed forstyrrer godstrafikken ikke trafikken fra den kommende Marselis-tunnel.

Godstrafikken kan herfra rangeres ud på Multiterminalen eller til den nye baneterminal ifbm Containerterminalen.

Det nye havnespor ventes færdigt i 2008.

Tegning over passagen af Midtkraftarealet
Tegning over passagen af Midtkraftarealet
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 724


Midtkraftarealet med indtegnet havnespor
Midtkraftarealet med indtegnet havnespor
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 724