Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Forlægning af Sletvej

Offentliggjort 20/12-07 af makr (version: 2.12) i Forside, Infrastruktur
I Århus Byråds "Milliard-aftale" fra maj 2007 er der afsat midler til en forlægning af Sletvej.
En mulig kommende linjeføring for en aflastning af Sletvej
En mulig kommende linjeføring for en aflastning af Sletvej
Foto: Århus Kommune, via Forhøringsfolder


Sletvej er en forholdsvis smal vej der forbinder Chr. Xs vej med Skanderborgvej. Op mod Chr. Xs vej løber vejen tæt op ad Slet landsby, men strækningen mod Skanderborgvej primært er præget af erhverv.
Vejen har fået en del mere trafik efter at Genvejen er blevet åbnet, idet Sletvej dermed er blevet den direkte adgangsvej fra motorvejene til hele det sydlige århusianske erhvervsområde.

Det er derfor planlagt at forlægge vejen mod syd, således at villakvarteret i Slet trafikaflastes.