Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Affaldsløsning for Midtbyen

Offentliggjort 19/09-07 af makr (version: 1.10) i Forside, Århus
Visualisering af løsningen
Visualisering af løsningen
Foto: Århus Kommune, via Midtbyaffald
Århus Kommune traf for lang tid siden en beslutning om at privat affald ikke længere må henstå på offentlige arealer, herunder de skraldeøer der er etableret mange steder i Midtbyen.
Der er nu taget beslutning om at etablere en række underjordiske affaldsbeholdere rundt omkring i byen.

Oprindeligt var tanken at affaldet skulle helt væk fra de offentlige arealer, og skraldeøerne blev kun opsat som en midlertidig løsning, efter at arbejdsmiljøloven gjorde det umuligt for skraldemændene at slæbe affaldet op fra de gamle skaktrum i ejendommene.

En tidligere rådmand var fremme med ideer om et affaldssugeanlæg under hele midtbyen, men dette skulle vise sig at være for omkostningstungt. Istedet blev der lagt op til at hver ejendom selv skulle etablere et godkendt affaldssystem, som renovationsselskabet kunne bruge.

Mulighederne gik blandt andet på etablering af niveaufrie adgang til gårdarealer, liftanlæg til kælderen, små suge-anlæg med tank i kælderen, samt endelig større ombygninger for at få plads til en skraldespand i facaden på fx de små byhuse på Frederiksbjerg.
Især den sidste løsningsmulighed vakte en del vrede i området (hvor man åbenbart foretrækker at se på skrald henstillet på gaden), og der var desuden opstand over de store udgifter som løsningerne medførte.

Efter et borgermøde om sagen (et møde der gik over i historien som møg-mødet) gik embedsmændende i tænkeboks.
Resultatet blev et forslag om nedgravede containere, et forslag der nu er vedtaget og igangsat.

Containerne skal bruges til dagrenovation, papir og glas, og vil typisk blive opstillet 2 ad gangen. En til dagrenovation og en til enten papir eller glas. Batterier og småt elektronik skal også kunne afleveres.
Løsningen erstatter altså alle de affaldsøer og indsamlingskuber der i dag er placeret rundt omkring i midtbyen.

Affaldscontainerne betales af de bruger i området der ønsker tilslutning til ordningen. Derudover betaler alle byens borgere et bidrag, idet det forventes (og tilsigtes) at containerne også bruges til affald fra forbipasserende.

Ordningen etableres i løbet af 2007 og 2008, med start inden længe på Frederiksbjerg.