Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Tunnel under Marselis Boulevard

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 2.13) i Forside, Infrastruktur
Opdateret 21/05-07: Marselistunnellen på Byrådets dagsorden 23/05/07
Tunnellen under Marselis Boulevard har været på tegnebrættet i over 10 år, og det er stadig usikkert om den bliver til noget.
Fra venstre ses Åhavevej passere under jernbaneoverføringen, og herefter ligger tunnelåbningen og ramperne mod Skanderborgvej
Fra venstre ses Åhavevej passere under jernbaneoverføringen, og herefter ligger tunnelåbningen og ramperne mod Skanderborgvej
Foto: Århus Kommune, via Æstetisk delrapport

Tunnellen skal sikre direkte forbindelse mellem havnen og motorvejen, og skal derudover fredeliggøre og reducere luftforureningen i området.

Tunnellen kom for alvor i spil da man i 1997 vedtog Masterplanen for Århus Havn, der reelt flyttede hele havnen ned i den sydlige del af byen, samtidig med at den interne havne-vej nedlægges. Det betyder at al trafikken skal ind og ud af den sydlige adgangsvej, fremfor fordeles mellem Marselis Boulevard og Nørreport/Randersvej.

Tunnellen er imidlertid blevet væsentligt dyrere i planlægningsfasen, dels pga den almindelige udvikling, dels pga ændrede sikkerhedskrav efter tunnelbranden i Mont Blanc.
Seneste estimat ligger på 1.4 mia kroner, mens mere dystre tunger spår om priser op mod 2 mia kroner.

Kommunen har allerede indhentet tilskud fra såvel staten som havnen, men der skal stadig findes over 1 mia kroner i en kommunekasse, som anlægsprojekterne står i kø for at stikke pæleboret i. Det forventes at de manglende penge skal hentes i nogle af kommunens mange hjemfalds-klausuler. Klausuler der betyder at en række attraktive grunde i Midtbyen falder tilbage på kommunale hænder efter 100 år, formeddelst den oprindelige handelspris. Disse klausuler er flere ejere interesserede i at få sløjfet, og i den forbindelse indkasserer kommunen markedsprisen for grunden, fraregnet den oprindelige pris. Med værdistigningerne over de sidste årtier, er dette en ganske indbringende forretning.

Projektet har ikke helt bevæget sig så hurtigt fremad som spunsvæggene har bevæget sig nedad.
Oprindeligt var det meningen at tunnellen skulle være på plads før den sidste container forlod Nordhavnen i 2012. I mellemtiden er rømningen af Nordhavnen rykket frem til 2008, og tunnellen ser ikke ud til at blive færdig før tidligst i 2015.
En del af årsagen skal findes i kommunalreformen som var med til at forsinke VVM-processen.

VVM-redegørelsen blev endeligt behandlet på Byrådets møde den 23. maj 2007, og med undtagelse af Enhedslisten var der positive tilkendegivelser salen rundt.
Forslaget til lokalplan er på vej i offentlig høring, men først skal kommunens tekniske udvalg tage stilling til en række emner.
På listen er fx om linjeføringen af Åhavevej skal rykkes nordpå, og hvad der skal ske med det planlagte ankomstcenter.