Martin Højriis Kristensens hjemmeside

IT-byen Katrinebjerg

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.22) i Forside, Byplanlægning
Området mellem Paludan Müllersvej, Katrinebjergvej og Ringgaden er udset til at være Århus' fremtidige Silicon Valley.
IT byen Katrinebjerg
IT byen Katrinebjerg
Foto: Århus Kommune, via katrinebjerg.net


Arealet har tidligere været et lettere industriområde, og enkelte større virksomheder, samt en række mindre, har stadig aktiviteter her.
Områdets nuværende anvendelse...
Områdets nuværende anvendelse...
Foto: makr
Områdets formentligt mest kendte beboer er Storcenter Nord, der har til huse i GASAs gamle (og kraftigt ombyggede) gartnerihaller.

Udviklingen af Katrinebjerg har allerede været i gang i nogle år, men i efteråret 2006 udkom en Byrumsmanual, der skitserer kommunens planer med området.
Essensen i manualen er, at området skal benyttes til uddannelse indenfor IT-fagene, samt lettere erhvervsvirksomheder, som ønsker at opnå en synergi ved at være placeret midt i et campusområde.
Storcenter Nord skal fortsat spille en vigtig rolle som bydelscenter, og der arbejdes med planer om at indrette en bypark på taget af centret.
Helsingforsgade omdannes over tid til en gennemgående rygrad med "strøgmæssig" karakter, hvormod bygningerne vendes.

Området er allerede i dag hjem for adskillige IT-uddannelser, og der er planer om at flytte IT-ingeniøruddannelserne hertil, når den nuværende Ingeniørhøjskole rømmes.
Et bud på et ikonbyggeri ved indgangen til Katrinebjergvej fra Ringgaden
Et bud på et ikonbyggeri ved indgangen til Katrinebjergvej fra Ringgaden
Foto: Århus Kommune, via Info-film