Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Helhedsplan for arealet omkring Rutebilstationen

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 2.5) i Forside, Infrastruktur
Det berørte areal er indtegnet på dette luftfoto
Det berørte areal er indtegnet på dette luftfoto
Foto: Århus Kommune, via GIS
Det har længe været erkendt at den nuværende rutebilstation har en del ulemper.
Rutebilstationen er for lille til at alle fjernbusser kan afgå herfra, således har en del turistbusser og tidligere bussen til København været henvist til Musikhuset.
Samtidig er placeringen af rutebilstationen uhensigtsmæssig for de rejsende der skal omstige fra bybusser eller tog.
Man har derfor længe ønsket at etablere en ny rutebilstation tæt på Århus H ved at overdække en del af banelegemet, og man arbejder for tiden med en helhedsplan for området afgrænset af Banen, Århus H, Ny Banegårdsgade, Fredensgade, Sønder Alle og Spanien.

Allerede i 1997 barslede man med planer om at flytte eller udbygge Rutebilstationen. Man havde allerede dengang planer om at ombygge Rutebilstationen til moderne trafikafvikling, hvor busserne kører fra dynamisk tildelte båse, fremfor faste holdepladser.
Man overvejede dengang en udbygning på stedet, alternativt en flytning til Banegårdspladsen.
En lokal udbygning løste imidlertid ikke problemet med omstigning, og Banegårdspladsen har ikke plads nok til båse og depotpladser, hvilket ville give en del ekstra tomkørsel.
Planerne gik derefter i stå i nogle år.

Infrastrukturrapporten fra 1999 gentog endnu en gang det nødvendige i en forbedring af terminalforholdene omkring Århus H.
I foråret 2000 nedsatte kommunen en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DSB, Banestyrelsen, Århus Rutebilstation, Århus Amt og Århus Kommune. Arbejsgruppen foreslog at etablere rutebilstationen på et betondæk hen over sporene øst for Århus H.
Et oplæg til helhedsplan fra 2003. Banegården ligger til venstre, og busterminalen placeres på et betondæk midt i billedet.
Et oplæg til helhedsplan fra 2003. Banegården ligger til venstre, og busterminalen placeres på et betondæk midt i billedet.
Foto: Århus Amt, via Dagsorden

Forslaget blev imidlertid forsinket pga uenigheder om tilkørselsforhold. I 2005 indgik en række partier så en aftale om at genoptage arbejdet, denne gang i forbindelse med den nye trafikplan for Midtbyen.

Arbejdet gik siden tilsyneladende i stå endnu en gang, indtil letbanerapporten udkom i slutningen af 2006.
Letbanens senere etaper forudsætter letbanen flyttet fra det nuværende bane-trace fra Odder til Grenå, og op på gadeniveau, således at Odderbanen ved skæringen med Skanderborgvej fremføres via gade-trace ind ad Skanderborgvej, via Frederiksbjerg, over Bruuns Bro, igennem Banegårdspladsen og via Ny Banegårdsgade mod havnesporet.
Ved Rutebilstationen kan sporet enten føres syd for stationen eller nordom via Fredensgade og Sønder Alle, men denne rute frarådes, da pladsen her er trang.

Det blev derfor tydeligt at den oprindelige helhedsplan ikke længere dækkede helheden, men at man måtte gentænke områdets disposition under hensyntagen til letbanens dobbelte trace ned til Dynkarken og videre nordpå.
Den ansvarlige rådmand udtalte i den sammenhæng at Kommunens afdeling for Teknik og Miljø ville udarbejde en sådan helhedsplan, og denne afventes pt.