Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Helhedsplan for Gellerup

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 1.11) i Forside, Byplanlægning
Gellerup-området med indtegnede strøg og ankre
Gellerup-området med indtegnede strøg og ankre
Foto: Århus Kommune, via Pjece
Brabrand Boligforening, Århus Kommune med flere har lavet en helhedsplan for det ghettoiserede område omkring Gellerup.

Planen går ud på en "massiv omdannelse" af bygningsmassen funderet omkring nogle strøg og ankre.

Ankrene er steder og institutioner der kan tiltrække borgere fra hele byen, fx City Vest og Bazar Vest, mens strøgene forbinder ankrene.

Det største strøg skal forbinde City Vest og Bazar Vest, og det er meningen at bygningerne omkring dette strøg skal huse publikumsrettede funktioner mm i stueetagerne. Formentlig skal flere bygninger rives ned og andre bygges for at gennemføre planen.

Samtidig planlægges en fortætning så bebyggelsesprocenten kommer lidt højere op i udvalgte områder.
En vigtig del af konceptet er blanding af boligformerne, således at en del af lejlighederne sælges som ejerligheder, hvilket skal tiltrække århusianere af en anden profil end de almene boliger.