Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Havnefronten

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 2.2) i Forside, Byplanlægning
Havnefronten er det stykke kaj der kommer til at ligge mellem de to bastioner i det indre bassin.
Kvalitetshåndbogens skitse over havnebyrummet med indtegnede sigtelinjer
Kvalitetshåndbogens skitse over havnebyrummet med indtegnede sigtelinjer
Foto: Århus Kommune, via Kvalitetshåndbogen


Området er i dag præget af Toldboden, Pier 1 samt en masse parkeringspladser på arealerne op mod Grenåbanen.
Indtil for nylig stod også KFK's gamle kornsilo på dette område.
I helhedsplanen for de bynære havnearealer er det forudsat at Pier 1 fjernes for at skabe en åben vandflade ind mod byen og mod en kommende åben havneplads.
Byrådet har netop udskrevet en ide-konkurrence om området. Konkurrencen kommer til at indbefatte hele området fra Åens udløb og til den nordlige bastion, og kommer således også til at gælde en indretning af området omkring den sydlige bastion, bastionen der er tiltænkt det kommende Multimediehus.

I oplægget til konkurrencen er en komplet fjernelse af Pier 1 ikke en forudsætning. Byrådet har ladet det være op til deltagerne at foreslå hvad der skal ske med arealet. Pieren har de seneste år været anvendt til oplagsplads for havnen, lejlighedsvist afbrudt af mere event-prægede anvendelser.
Således har både TDC og Vestas holdt store fester på arealet, ligesom Tall Ships Race i 2007 gør stor brug af den ekstra kajplads.
Til gengæld er det stort set sikkert at parkeringspladserne, der i dag ligger på arealet, ikke fortsat skal være der. I en overgangsfase vil de blive etableret på Pier 1, men på længere sigt er det meningen at de to bastioner begge skal huse store parkeringsanlæg.