Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Boligbyggeri mellem Søren Frichsvej og Århus Å

Offentliggjort 15/01-08 af makr (version: 1.10) i Forside, Byplanlægning
Visualisering af husene set fra den anden side af Søren Frichs Vej
Visualisering af husene set fra den anden side af Søren Frichs Vej
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 717
Det gamle erhvervsområde omkring Søren Frichsvej i Århus skal over tid omdannes til bynære boligområder og lettere erhverv.
Et af de første større projekter er en række høje punkthuse langs Åen umiddelbart indenfor Vestre Ringgade.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge 9 huse i op til 10 etager (+tagetage). I alt er der mulighed for at bygge 27.200 etagekvadratmeter på den ca. 20.000 kvadratmeter store grund.

De mange kvadratmeter fordeles på 304 lejligheder som i starten bliver et miks af eje og leje, men på sigt skal frasælges.

Området er i dag anvendt til en række lave erhvervsbygninger og arealerne er asfalterede og generelt triste. En af hovedemnerne i strategien for området er at sikre befolkningen adgang til grønne arealer omkring åen, og dette er derfor indskrevet i lokalplanen.

Byggeriet forventes igangsat august 2008.
Kort over de 9 punkthuses placering
Kort over de 9 punkthuses placering
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 717