Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Nye boliger og erhverv ved Finderupvej

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.21) i Forside, Arkitektur
Hele området omkring Finderupvej omdannes for tiden
Hele området omkring Finderupvej omdannes for tiden
Foto: makr, via GIS
Området omkring Søren Frichs vej er et gammel industriområde som efterhånden er ved at blive omdannet til bymæssig bebyggelse med en blanding af boliger og lettere erhverv.
Det første store skridt kom efter Frichs Fabrikkers lukning, hvor de mange fabriksbygninger blev omdannet til kontorer under navnet Frichsparken. For tiden har man taget hul på strækningen mellem Søren Frichs vej og Silkeborgvej, nemlig grundene omkring den lille Finderupvej.
En række grunde er ryddet eller under rydning og det er mening at der istedet skal bygges boliger, evt med enkelte kontorer og små butikker.

På grunden Finderupvej 1-7 kan der opføres op til 8200 etagekvadratmeter (under forudsætning af at der opføres underjordisk parkeringskælder) til boliger samt butikker til lokal forsyning.
På grunden Finderupvej 2 kan der opføres 9700 etagekvadratmeter, igen under forudsætning af at parkering etableres i en kælder. Bebyggelsen kan bruges til boliger samt lettere erhverv.
Grunden Finderupvej 4-10 var ikke med i den oprindelige planlægning, men er nu i høring. Der lægges op til en bebyggelsesstruktur og tæthed svarende til de to andre grunde, ligesom anvendelsen også her kan være boliger og lettere erhverv.
I alt giver dette omkring 25.000 etagekvadratmeter, svarende til fx 300 boliger (afhængig af fordelingen mellem bolig og erhverv).

Bebyggelsen omkring Finderupvej fortsætter den store omdannelse i området, og sammen med de nyopførte bygninger på Friskogrunden overfor ændrer området omkring Vestre Ringgade markant karakter i disse år. Tilbage står stadig en række lave industri-prægede bygninger i krydset mellem Søren Frichs Vej og Ringgaden. Nogle af disse er allerede planlagt omdannet, mens de øvrige formentlig vil blive genstand for projekter i de kommende år.