Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Forlægning af Viborgvej

Offentliggjort 07/01-08 af makr (version: 1.13) i Forside, Infrastruktur
Folketinget vedtog i 1990 "Lov om visse hovedlandevejsstrækninger", som bemyndigede Trafikministeren til at projektere en udbygning af rute 26 mellem Århus og Hanstholm.
I 2006 udkom en rapport med en række forslag, herunder et forslag om forlægning af strækningen mellem E45 og Svenstrup.
Hovedforslag og alternativer for strækningen Mundelstrup-Svenstrup
Hovedforslag og alternativer for strækningen Mundelstrup-Svenstrup
Foto: Vejdirektoratet, via Rapport 300 ang Rute 26


Rapporten indebærer en forlægning til en ny hovedvej udenom bydannelserne Sabro, Lading, Fajstrup, Voldby, Anbæk og Svenstrup. Den endelige linieføring forventes fastlagt i en VVM-undersøgelsesfase.