Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Frilægningen af Århus Å, 19. maj 2007

Offentliggjort 01/08-13 af makr (version: 1.16) i Forside, Arkitektur
Den nye Immervadbro. I forgrunden resterne af den midlertidige gangbro.
Den nye Immervadbro. I forgrunden resterne af den midlertidige gangbro.
Foto: makr
Arbejdet med frilægningen af Århus Å skrider fremad. For nylig blev broen over Immervad åbnet igen. Broen er, i modsætning til de øvrige broer over den nyåbnede strækning, konstrueret i beton.
Broen er en ret stor konstruktion, idet en lang række telekabler, samt 2 store fjernvarmerør skal passere åen her. Alligevel er det lykkedes at give indtryk af en meget slank bro, ved at broen spidser til mod de naturlige betragtningsvinkler.
En del af den gamle (pre-overdækning) Immervadbro er genbrugt i den nye brokonstruktion.
En del af den gamle (pre-overdækning) Immervadbro er genbrugt i den nye brokonstruktion.
Foto: makr
Da man nedbrød den gamle stenbro i forbindelse med overdækningen af åen gemte man stenene. Man havde håbet at kunne genopbygge den gamle bro, men efter flytning mellem kommunale oplagspladser, samt vind og vejr, var en større del af stenene væk, og de tilbageværende havde mistet markeringerne.
Man har alligevel fået anvendt en del af stenene til broens sydlige fundament.
Væggen på Åboulevardens sydlige side tager form.
Væggen på Åboulevardens sydlige side tager form.
Foto: makr
Arbejdet på sydsiden af Åboulevarden skrider fremad. Arbejdet blev hindret af vinteren og de efterfølgende vandmasser. Desuden har arkæologiske udgravninger og fejlplacerede ledninger forsinket arbejdet. Man forventer at kunne være færdige med strækningen fra Busgaden til Immervad inden Tall Ships Race i juli 2007. Den midterste væg fjernes dog først sidst på året. Arbejdet fra Busgaden og vestpå forventes færdig med udgangen af året.
Den nordlige del af Frederiksgade er stadig byggeplads.
Den nordlige del af Frederiksgade er stadig byggeplads.
Foto: makr
Den nordligste del af Frederiksgade omlægges med samme stentyper som resten af området. Arbejdet har længe været i gang på Telefontorvet, og man fortsætter nu ned mod Åen.
Arbejdet er blevet forsinket pga. manglende leverancer af granitten, men man forventer at være færdig til august 2007.
Man omlægger hele Telefontorvet, Frederiksgade ned til åen, den sydlige side af Åboulevarden, samt ca. 25 meter ned ad Fiskergade.