Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Frilægningen af åen

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 2.19) i Forside, Arkitektur
Området mellem Åen og Mølleparken
Området mellem Åen og Mølleparken
Foto: Århus Kommune, via Helhedsplan for Å-området
Frilægningen af Århus Å har om noget været med til at definere Århus Midtby igennem de sidste 10 år.
Allerede i maj 1989 vedtog Byrådet en principbeslutning om at genåbne åen, og i 1995 blev åbningen af strækningen fra Immervad til Skt Clemens Bro sat i gang sammen med en omlægning af Lille Torv og Immervad. Dette projekt blev afsluttet i juni 1996.
Siden da er strækningen fra Skt Clemens Bro til Mindebrogade blevet åbnet i 1998, og i 2005 gik man i gang med projektet for strækningen Immervad til Vester Alle.

Det nuværende projekt er mere omfattende end man umiddelbart opfatter. En forudsætning for at reducere trafikken langs med åen var at fjerne busserne fra den del af åen der ligger mellem Emil Wetts Passage og Frederiksgade. Efter nogen snak blev det vedtaget at løse dette problem ved at lade busserne køre igennem bygningerne nordvest for Busgadehuset, således at busserne tog en næsten lige linje mod højre fra Busgadehuset, igennem flere bygninger, tværs over åen og ind i gården bag Magasin. Busbanegennembruddet blev færdiggjort og indviet i 2004.
Det var herefter muligt at planlægge et projekt til åens frilægning på strækningen fra Immervad til Vester Alle
Projektområdet for arbejdet 2005-2008
Projektområdet for arbejdet 2005-2008
Foto: Århus Kommune, via Pjece


Projektet omfatter en række delarbejder. Åens betonkasse skal brydes ned, og erstattes med fin hvid beton som den øvrige å-strækning. Der skal etableres promenader på begge sider i granit, ligesom de to sider skal forbindes med ikke mindre end 7 broer, heraf 4 forbeholdt fodgængere.
Blandt de afledte projekter er også Mølleparkens restaurering samt omdannelsen af Telefontorvet og et byggeprojekt hvor Busgaden munder ud i Østergade.

Affotografering af plakat ophængt i Mølleparken
Affotografering af plakat ophængt i Mølleparken
Foto: makr
I forbindelse med projekterne laves også en række arbejder bag facaden. Således etableres et stort forsinkelsesbassin i Mølleparken, der skal forhindre at kloakvand løber ud i åen ved store regnskyl.

Åens forløb fra Mølleparken til Stenhuggergrunden
Der er et ønske om at øge Åens betydning i Midtbyen ved at bruge Åens forløb til at knytte de mere centrale publikumsvendte dele af byen sammen med de kulturelle faciliteter ved Huset og videre om mod de kommende tilbud på Godsbanearealet.
Der er derfor lavet en helhedsplan som beskriver en renovering af Mølleparken, Vester Alle, Arealet ved Huset samt forløbet langs Museumsgade og Thorvaldsensgade. Planen har sit endepunkt med ønsket om oprettelse af en lille bypark på den nuværende stenhuggergrund overfor Ceres.
I forbindelse med åbningen af å-strækningen mellem Immervad og Vester Alle er første del-etape af planen for Mølleparken allerede igangsat, mens hovedparten af de ønskede aktiviteter blev ofret i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2006.
Det er meningen at aktiviteterne skal finansieres hen ad vejen, og det kan derfor vare noget tid inden planerne ses ført ud i livet.