Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Fiskerihavnen

Dette er ikke den aktuelle version af denne artikel - Se Aktuel Version - Se Versionsliste
Offentliggjort 01/10-07 af makr (version: 2.4) i Byplanlægning
Betegnelsen fiskerihavnen dækker arealerne der grænser op til det nordvestligste havnebassin.
Arealerne bruges primært til fritidsaktiviteter samt lettere publikumsrettede erhverv, dog er der stadig enkelte tungere erhverv repræsenteret.

I forbindelse med udbuddet af Vestgrunden har kommunen offentliggjort et foreløbigt forslag til dispositionsplan for området. Forslaget skal ses som forvaltningens første bud på en plan, og den medsendes som inspirationskilde til de arkitektfirmaer der vil byde på Vestgrunden.
I forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for Vestgrunden vil dispositionsplanen blive behandlet politisk og offentligt.
Fiskerihavnen med den rekreative forbindelse og kanalen i forgrunden.
Fiskerihavnen med den rekreative forbindelse og kanalen i forgrunden.
Foto: Århus Kommune, via Kvalitetshåndbogen

Planen er overordnet set bevarende, men der vil dog være en del bygninger der kommer i farezonen.
Således er såvel Søsporten som alle bygningerne vest for Fiskerivej placeret på jord der ifølge planen skal væk og etableres som kanaler. Såvel den langsgående kanal som kanalen gennem Søsporten er dog kun hovedalternativer, og alternativer uden disse kanaler er også med i planen.

Udover etablering af disse kanaler består planen af en række nye byggefelter. Generelt fastlægges det at bygninger maksimalt må have et fodtryk svarende til 30% af grunden, og at alle bygninger maksimalt må have en højde på to etager.